Privébeleid

Revaflex verwerkt voor zijn dienstverlening gegevens van zijn klanten. Hier maken persoonsgegevens onderdeel van uit. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we jouw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. Revaflex gebruikt deze gegevens om klanten per e-mail, telefonisch of per post te informeren over haar aanbod, trainingen of relevante nieuwsberichten. Ook gebruikt Revaflex persoonsgegevens om deelnemers te informeren over opleidingen en trainingen en om bijeenkomsten te organiseren. Revaflex vraagt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Revaflex gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en publiceert deze niet. Revaflex geeft de door zijn klanten verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen tenzij: dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, er een wettelijke verplichting is voor Revaflex om gegevens te delen of bij expliciete toestemming. Revaflex sluit niet uit dat zijn dienstverlening in de toekomst verandert. Dan zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Revaflex adviseert klanten en deelnemers om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat zij van deze wijzigingen op de hoogte zijn.

Bewaartermijn gegevens
Revaflex bewaart persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Indien een overeenkomst of training beëindigd wordt, verwijdert Revaflex op verzoek de gegevens. Sommige persoonsgegevens moeten voor een vastgestelde periode bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart Revaflex de betreffende persoonsgegevens in ieder geval zolang als de wet voorschrijft.

Beveiliging en aansprakelijkheid
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken heeft Revaflex beveiligingsmaatregelen getroffen, zoals een beveiligde website, mail en gegevensopslag. Revaflex aanvaardt geen aansprakelijkheid, ook niet op (onbewust) lekken van data.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Revaflex website zijn verbonden. Revaflex kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookiebeleid
Bij het gebruik van de website www.revaflex.nl kunnen Revaflex of derden informatie over het gebruik van deze website verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Dit zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computers/tablets/telefoons worden opgeslagen. Bij herhaald websitegebruik wordt uw browser herkend. De informatie die onder andere met behulp van cookies, wordt verzameld, kan worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren. Zo kan bijvoorbeeld worden achterhaald welke pagina’s populair zijn en welke onderdelen in de website aanpassing behoeven. De gegevens omtrent uw gebruik van deze website deelt Revaflex niet met derden.

Verwijderen en weigeren van Cookies
In uw browser kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen. Aangezien de interface van elke browser verschillend is, kunt u het beste de helpfunctie raadplegen om de cookies te verwijderen en nieuwe cookies weigeren. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers/tablets/telefoons en/of browsers, dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Vragen of wijzigingen
Voor vragen over het privacybeleid van Revaflex, of vragen omtrent inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact met Revaflex opnemen via bedrijfsbureau@revaflex.nl.

Wijziging van deze verklaring
Revaflex behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in privacyverklaring. Elke aanpassing zal Revaflex op deze pagina publiceren.

Laatst aangepast op 9 oktober 2018.